Categorii de informații

Grid List

SEMESTRUL I - 2017/2018

Ultima actualizare: 14.10.2017

 

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

 

LICENȚĂ MATEMATICĂ

MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

MATEMATICI APLICATE - anul I - anul II - anul III

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER MATEMATICĂ - ANUL I - ANUL II

SEMESTRUL I - 2017/2018

Ultima actualizare: 06.10.2017

 

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

 

LICENȚĂ MATEMATICĂ

MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

MATEMATICI APLICATE - anul I - anul II - anul III

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER MATEMATICĂ - ANUL I - ANUL II

Studenții interesați din anii 2 si 3 (ciclul de licență) respectiv 1 si 2 (ciclul de master) își pot depune dosarele de candidatură până în 20 octombrie 2017 la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (pentru mobilități de studiu) respectiv la Departamentul de Relații Internaționale (pentru plasamente). 

Studenții pot aplica pentru următoarele tipuri de mobilități:

1.a. Mobilități de studii în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

1.b. Mobilități de studii în statele partenere la programul Erasmus+ (Partner Countries), pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 - acest tip de mobilități este disponibil doar pentru studenții facultăților în cadrul cărora sunt încheiate acorduri Erasmus+ cu universități din statele partenere (Partner Countries)

2.a. Mobilități de practică în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2017-2018 

2.b. Mobilități de practică pentru proaspat absolvenți în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2018-2019. 

Detalii despre calendarul selecției, conținutul dosarului, instituțiile partenere, etc. pot fi găsite la https://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/.

Toți studenții interesați sunt invitați la următoarele evenimente organizate de DRI:

- Seminar de informare (Joi, 12 octombrie 2017, ora 16:00, amf A01)

- Întâlnire între studenții facultății si reprezentanții DRI (Vineri, 13 octombrie 2017, ora 13:00, amf A02)

Studenţii care doresc să obţină una dintre bursele de excelenţă pe universitate ("Bursa Ioan Curea", "Bursa Sever Bocu", "Bursa Eugen Todoran"), o bursă de performanţă sau o bursă pentru olimpici trebuie să depună un dosar la Secretariatul facultăţii, cam. 236, până în 27.10.2017.

La acest LINK aveți o selecție a articolelor relevante privind criteriile de acordare a acestor burse.

Pentru informaţii suplimentare a se vedea Regulamentul UVT.

Începând cu data de 16 octombrie se derulează procesul de acordare a burselor pentru semestrul în curs după următorul calendar:

  

Activitate

Perioadă

Preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse

16.10-27.10

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de acordare a burselor

30.10-01.11

Afișarea listelor cu studentii potențiali bursieri

02.11

Preluarea contestațiilor la nivel de facultate

03.11-6.11

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor

07.11

Preluarea contestațiilor la nivel de Prorectorat

08.11

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de Prorectorat

09.11

Afișarea listelor finale cu studenții bursieri

Transmiterea centralizatorui final la Prorectorat

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-Financiar

10.11

 

Orice informații legate de procedurile de acordare a burselor universitare se pot obține de la secretariatul facultății sau studiind REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara.

În evaluarea dosarelor de burse sociale pentru semestrul I al anului universitar 2017 – 2018, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată în considerare este de 1.065 lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: iunie, iulie și august.

Programul consultaţiilor din semestrul 1 pentru studenţii de la Informatică se găseşte AICI.