Categorii de informații

Grid List

SEMESTRUL 2 - 2017/2018

Ultima actualizare: 05.03.2018 - modificat IACD și IS

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

LICENȚĂ MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

MASTER MATEMATICĂ - anul I - anul II

ORAR - EDUCAȚIE FIZICĂ

ORAR DISCIPLINE TRANSVERSALE

Facultatea de Arte și Design

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Poate fi văzută la acest LINK.

METODOLOGIA privind finalizarea studiilor de licență FMI - 2017/2018.

METODOLOGIA privind finalizarea studiilor de master FMI - 2017/2018.

Listele studenților bursieri se găsesc în fișierele de mai jos.

INFORMATICĂ

MATEMATICĂ

MASTER INFORMATICĂ

MASTER MATEMATICĂ

BURSE SOCIALE

În urma discuțiilor purtate cu conducerea UVT și reprezentanții OSUT s-a decis ca acordarea burselor de performanță să se facă semestrial.

Având în vedere cele de mai sus, rugăm studenții care îndeplinesc condițiile de atribuire a unei astfel de burse (Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), art. 14)  să depună un dosar la secretariatul facultății în perioada 20-21 martie 2018. 

Comisia de acordare a burselor din cadrul FMI, a decis conform Art. 7.1 din regulamentul UVT, să distribuie cele 11 burse de performanță acordate de facultate, astfel:

- Informatică : 5 licență, 2 master

- Matematică : 3 licență, 1 master 

În cazul mediilor egale, departajarea se va face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii: 

a) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile facultative); 

b) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat; 

c) mediile semestrelor anterioare; 

d) media de admitere

 

Pentru detalii asupra cuantumului burselor și asupra condițiilor de acordare ale acestora, citiți acest ANUNȚ.

Listele cu bursierii potențiali sunt prezentate mai jos.

BURSE DE MERIT : Licență InformaticăLicență MatematicăMaster InformaticăMaster Matematică

BURSE SOCIALE

Prezentarea are loc joi, 01.03.2018, în Amfiteatrul Ioan Mihai (AM), începând cu ora 18, conform următorului program:

18:00   Innovation Labs

18:15   Amdaris

18:30   Syonic

18:45   Vitas

19:00   Dream Internship

19:15   Hella

19:45   Nokia