Categorii

Kovacs (Todorici) Monteola Ilona

Concepte de stabilitate, dichotomie şi trichotomie pentru operatori de evoluţie în spaţii Banach

Data susţinerii:  14.05.2015.

 

Comisia de  evaluare  şi  susţinere publică a tezei de doctorat:

1. Preşedinte:   Prof. univ. dr. BOGDAN SASU (Universitatea  de Vest din Timişoara)

2. Conducător ştiinţific:  Prof. univ. emerit dr. MIHAIL MEGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

3. Referenţi:

Prof. univ. dr. MIRCEA IVAN (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Conf. univ. dr. ANTONELA TOMA (Universitatea Politehnică din Bucureşti)

Conf. univ. dr. TRAIAN CEAUŞU (Universitatea  de Vest din Timişoara)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Babuția Mihai-Gabriel

Concepte de dichotomie neuniformă pentru sisteme dinamice în spații Banach

Data susţinerii:  05.12.2014.

 

Comisia  de  evaluare  şi  susţinere publică a tezei de doctorat:

1. Preşedinte:   Prof. univ. dr. BOGDAN SASU (Universitatea  de Vest din Timişoara)

2. Conducător ştiinţific:  Prof. univ. emerit dr. MIHAIL MEGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

3. Referenţi:

Prof. univ. dr. OCTAVIAN AGRATINI (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. DANIEL BREAZ (Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia)

Conf. univ. dr. ADINA LUMINIŢA SASU (Universitatea  de Vest din Timişoara)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pătroc (Drăgan) Simona Nicoleta

Comportări asimptotice ale semigrupurilor de operatori în spaţii local convexe

Data susţinerii:  16.12.2013.

 

Comisia  de  evaluare  şi  susţinere publică a tezei de doctorat:

1. Preşedinte:   Conf. univ. dr. MIRCEA FLORIN DRĂGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

2. Conducător ştiinţific:  Prof. univ. emerit dr. MIHAIL MEGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

3. Referenţi:

Prof. univ. dr. VASILE PREDA (Universitatea din Bucureşti)

Conf. univ. dr. ANTOANELA TOMA (Universitatea Politehnică din Bucureşti)

Conf. univ. dr. TRAIAN CEAUŞU (Universitatea  de Vest din Timişoara)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Şerban Călin - Constantin

Existence and multiplicity results for discrete p(.)-Laplacian and for singular Φ-Laplacian

Data susţinerii: 27.09.2013.

 

Comisia  de  evaluare  şi  susţinere publică a tezei de doctorat:

1. Preşedinte:   Prof. univ. dr. VIOREL NEGRU (Universitatea  de Vest din Timişoara)

2. Conducător ştiinţific:  Prof. univ. dr. PETRU JEBELEAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

3. Referenţi:

Prof. univ. dr. GEORGE DINCĂ (Universitatea Bucureşti)

Prof. univ. dr. CĂTĂLIN LEFTER (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi)

Prof. univ. dr. RADU PRECUP (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Praţa Cristina

Comportări asimptotice ale familiilor de evoluţie

Data susţinerii: 27.09.2013.

 

Comisia  de  evaluare  şi  susţinere publică a tezei de doctorat:

1. Preşedinte:   Conf. univ. dr. MIRCEA FLORIN DRĂGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

2. Conducător ştiinţific:  Prof. univ. dr. PETRE PREDA (Universitatea  de Vest din Timişoara)

3. Referenţi:

Prof. univ. dr. DOREL DUCA (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. CONSTANTIN NICULESCU (Universitatea din Craiova)

Conf. univ. dr. DAN POPOVICI (Universitatea  de Vest din Timişoara)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaharia Claudia

Teorie de punct fix şi stabilitate Ulam-Hyers în structuri probabiliste

Data susţinerii: 23.09.2013.

 

Comisia  de  evaluare  şi  susţinere publică a tezei de doctorat:

1. Preşedinte:   Conf. univ. dr. MIRCEA FLORIN DRĂGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

2. Conducător ştiinţific:  Prof. univ. dr. emerit MIHAIL MEGAN (Universitatea  de Vest din Timişoara)

3. Referenţi:

Prof. univ. dr. emerit IOAN RUS (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. VASILE BERINDE (Universitatea de Tehnică Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. PAŞC GĂVRUŢA (Universitatea Politehnica Timişoara)

Oferta educaţională a Facultăţii de Matematică şi Informatică, studii de masterat

În cadrul ciclului de studii universitare de masterat există următoarele filiere (specializări):

Domeniul Matematică

1.   Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor (MAGS)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitate de  integrare şi de performanţă în cercetarea ştiinţifică de matematică fundamentală şi aplicativa;
 • capacităţi de documentare şi asimilare continuă a unor metode moderne de cercetare ;
 • formarea deprinderilor pentru munca în echipă în laboratoare de cercetare, sau de aplicare a matematicii în activităţi socio-economice;
 • consolidarea disciplinelor fundamentale de matematică pentru integrarea ca profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar, la nivel naţional şi european.

2.   Matematică didactică (MD)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de înţelegere şi însuşire a conceptelor de bază ale matematicii şi de verificare a cunoştinţelor învăţate;
 • capacitatea de abordare a problemelor matematizabile ale altor ştiinţe prin utilizarea tehnicii de calcul;
 • capacitatea de a însuşi şi aplica permanent rezultatele ştiinţiifice în procesul de învăţământ şi cercetare;
 • capacitatea de analiză, sinteză şi abilitatea de a lucra în echipă.

3.   Matematici financiare (MF)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a intelege si opera cu concepte de matematica si economie aplicata necesare pentru domeniul financiar-bancar;
 • capacitatea de a modela, simula si rezolva probleme financiar-bancare;
 • abilitati de implementare a problemelor financiar-bancare ce necesita utilizarea sistemelor de calcul;
 • capacitatea de analiza a cerintelor utilizatorilor, de identificare de solutii si software adecvate pentru rezolvarea  problemelor;
 • abilitati de lucru in echipa in context interdisciplinar si de respectare a normelor de etica specifice domeniului financiar-bancar.

Domeniul Informatică

1.   Inteligenţă Artificială şi Sisteme Distribuite - cu predare în limba romana şi engleză (IACD , AIDC)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi a  calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în  diferite domenii şi  care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a analiza cerinţele utilizatorilor, de a  identifica soluţii, de a compara şi selecta instrumente teoretice şi software adecvate;
 • capacitatea de a  comunica pe teme profesionale cu specialişti în  informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau  articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la  nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context  interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se  familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

2.   Inginerie software (IS)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a intelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul stiintelor informatiei si a  calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii si  care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a comunica  pe teme profesionale cu  specialişti în  informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a  transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context interdisciplinar şi de a respecta normele de  etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la  noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

3.   Informatică  aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (IASTE)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi a  calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii  şi care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a analiza cerinţele utilizatorilor, de a  identifica soluţii, de a compara şi selecta instrumente teoretice si software adecvate;
 • capacitatea de a  comunica pe teme profesionale cu specialişti în informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a transfera cunoştinte şi de a instrui în domeniul informaticii la  nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipa într-un context  interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se  familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

Oferta educaţională a Facultăţii de Matematică şi Informatică, studii de licență

În cadrul ciclului de studii universitare de licenţă există următoarele filiere (specializări):

Domeniul Matematică

1.   Matematică

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • predarea disciplinelor de matematică la nivel preuniversitar
 • utilizarea de softuri educaţionale
 • utilizarea matematicii in instituţii şi economie

2.   Matematică - Informatică

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

 • operarea cu noţiuni și metode matematice;
 • prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
 • elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
 • conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
 • programarea în limbaje de nivel înalt;
 • analiza, testarea şi utilizarea sistemelor informatice.

Competenţe transversale:

 • aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
 • desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

3.   Matematici aplicate

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

 • operarea cu noţiuni și metode matematice;
 • prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
 • elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
 • conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
 • aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea problemelor de tip interdisciplinar;
 • utilizarea pachetelor de programe specializate pentru rezolvarea problemelor matematice.

Competenţe transversale:

 • aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
 • desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Domeniul Informatică

1.   Informatică - cu predare în limba română

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • bazele teoretice ale informaticii
 • programare în limbaje de nivel înalt
 • utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare
 • baze de date
 • utilizarea produselor software şi implementarea lor pe bază de specificaţii

2.   Informatică - cu predare în limba engleza

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • bazele teoretice ale informaticii
 • programare în limbaje de nivel înalt
 • utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare
 • baze de date
 • utilizarea produselor software şi implementarea lor pe bază de specificaţii

3.   Informatică aplicată

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • bazele teoretice ale informaticii
 • utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare
 • programare în limbaje de nivel înalt
 • implementarea si testarea produselor software

Studenții interesați din anii 2 si 3 (ciclul de licență) respectiv 1 si 2 (ciclul de master) își pot depune dosarele de candidatură până în 20 octombrie 2017 la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (pentru mobilități de studiu) respectiv la Departamentul de Relații Internaționale (pentru plasamente). 

Studenții pot aplica pentru următoarele tipuri de mobilități:

1.a. Mobilități de studii în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018

1.b. Mobilități de studii în statele partenere la programul Erasmus+ (Partner Countries), pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 - acest tip de mobilități este disponibil doar pentru studenții facultăților în cadrul cărora sunt încheiate acorduri Erasmus+ cu universități din statele partenere (Partner Countries)

2.a. Mobilități de practică în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2017-2018 

2.b. Mobilități de practică pentru proaspat absolvenți în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2018-2019. 

Detalii despre calendarul selecției, conținutul dosarului, instituțiile partenere, etc. pot fi găsite la https://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/.

Toți studenții interesați sunt invitați la următoarele evenimente organizate de DRI:

- Seminar de informare (Joi, 12 octombrie 2017, ora 16:00, amf A01)

- Întâlnire între studenții facultății si reprezentanții DRI (Vineri, 13 octombrie 2017, ora 13:00, amf A02)

Joi, 16.03.2017, ora 11:20 în amfiteatrul Ioan Mihai va avea loc o prezentare, susținută de către Departamentul de Relații Internaționale a UVT, a oportunităților oferite de programul Erasmus+.

Prezentarea este adresată atât studenților de la ciclul de licență cât și celor de la master și doctorat.

Dosarele pentru mobilități se pot depune până în 24.03.2017 la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (mobilități pentru studii) respectiv la Departamentul de Relații Internaționale (mobilități pentru plasamente).

Detalii la acest link și la http://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/

MOBILITATI ERASMUS+

Aplicatiile pentru mobilitati de studii in cadrul programului Erasmus+ (pentru semestrul 2) se pot depune la Secretariatul Facultatii de Matematica si Informatica pana vineri, 21 octombrie 2016.

Detalii privind programul Erasmus+ pot fi gasite aici.

SEMESTRUL 2 - 2017/2018

Ultima actualizare: 22.02.2018 - adăugare orar matematică

 

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

 

LICENȚĂ MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER MATEMATICĂ - anul I - anul II

STRUCTURA anului universitar 2017/2018 - Universitatea de Vest din Timișoara.

SEMESTRUL I - 2017/2018

Ultima actualizare: 14.10.2017

 

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

 

LICENȚĂ MATEMATICĂ

MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

MATEMATICI APLICATE - anul I - anul II - anul III

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER MATEMATICĂ - ANUL I - ANUL II

SEMESTRUL I - 2017/2018

Ultima actualizare: 06.10.2017

 

LICENȚĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ APLICATĂ - anul I - anul II - anul III

INFORMATICĂ ENGLEZĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER INFORMATICĂ - AIDC - BIOINFO - IACD - IASTE - IS

 

LICENȚĂ MATEMATICĂ

MATEMATICĂ - anul I - anul II - anul III

MATEMATICI APLICATE - anul I - anul II - anul III

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - anul I - anul II - anul III

 

MASTER MATEMATICĂ - ANUL I - ANUL II

Joi, 23 noiembrie 2017, ora 18:00, în Amfiteatrul "Ioan Mihai" (AM),  va fi prezentată platforma DreamInternships (https://dreaminternship.ro/) și va avea loc o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor care organizează stagii de practică.

In atenția studenților de la specializarile de Informatică, an II:  Prezentare stagii de practică. Detalii la: https://sites.google.com/uvt.ro/practica-fmi/home .

Compania Nokia Romania propune o serie de teme pentru stagii de practică în domeniul IT. Lista acestora poate fi accesată la: http://www.nokia.com/en_int/about-us/careers/students-and-graduates/opportunities-for-students-in-romania sau vizualizată direct AICI.

Cei interesați sunt rugați să trimită la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. un CV în care să specifice și 2 dintre temele de proiecte la care ar prefera să lucreze.

Termen pentru trimiterea CV-urilor:  30.04.2017

Lista temelor poate fi văzută la acest link.

Concursul FMI 2017 se va desfășura în 6 mai 2017, la sediul UVT de pe Blv. V. Parvan 4.

Accesul concurenților în sălile de concurs are loc la ora 10:00.

Concursul propriu-zis are loc în intervalul orar 10:30-13:30.

În premieră, vom avea un concurs de informatică și unul de matematică.

Site-ul dedicat acestui concurs - https://sites.google.com/uvt.ro/concursul-fmi-2017/home.

Formularul de înscriere

Concursul aduce beneficii candidatilor la admitere la Facultatea de Matematica si Informatica.

Pentru programe, subiecte, baremuri/soluții și rezultate din anii precedenți, verificați link-urile Concursul FMI 2015 și Concursul FMI 2016.

Concursul FMI 2016 a constat doar dintr-o probă de matematică și a avut loc pe 21 mai 2016.

 

PROGRAMA SUBIECTE BAREM PREMII
XI XI XI  
XII XII XII XII

Concursul FMI 2015 a constat doar dintr-o probă de matematică și a avut loc pe 30 mai 2015.

 

PROGRAMA SUBIECTE SOLUȚII REZULTATE
XI XI XI XI
XII XII XII XII

Datorită unor lucrări de amenajare ce se vor desfășura săptămâna viitoare (19.02-24.02) în laboratorul 050A, TOATE EXAMENLE/PROBELE PRACTICE PROGRAMATE ÎN SALA 050A SE MUTĂ ÎN ALTE SĂLI, CONFORM PLANIFICĂRII ANEXATE.

Modificat în 02.02.2018

PROGRAM DE STUDII SESIUNEA A-II : 19.02-25.02.2018
INFO / INFO APLICATĂ ANUL I ANUL II ANUL III
INFORMATICĂ ENGLEZĂ ANII I, II, III
MASTER INFORMATICĂ ANUL I ANUL II
MATEMATICĂ ANII I, II, III
MASTER MATEMATICĂ ANII I, II

Modificat în 16.01.2018

PROGRAM DE STUDII SESIUNEA A-I : 20.01-11.02.2018
INFO / INFO APLICATĂ ANUL I ANUL II ANUL III
INFORMATICĂ ENGLEZĂ ANII I, II, III
MASTER INFORMATICĂ ANUL I ANUL II
MATEMATICĂ ANII I, II, III
MASTER MATEMATICĂ ANII I, II

ANII TERMINALI - actualizat 05.09.2017

PROGRAM DE STUDII SESIUNEA D : 04.09-10.09.2017
INFO / INFO APLICATĂ ANUL III
INFO ENGLEZĂ ANUL III
MASTER INFORMATICĂ ANUL II
MATEMATICĂ ANUL III
MASTER MATEMATICĂ ANUL II