Admitere studii doctorale 2020-2021

În vederea înscrierii la studiile universitare de doctorat, candidații vor accesa platforma pusă la dispoziție de Universitatea de Vest din Timișoara – pentru detalii a se vedea: https://doctorat.uvt.ro/?p=9223.

Metodologie admitere Școala doctorală de Matematică 2020-2021