CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

- Perioada de înscriere: 10-15 septembrie 2018, între orele 9-14
- Examenele de admitere: 17-19 septembrie 2018
- Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor: 20 septembrie 2018, orele 12
- Termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor parțiale: 20 septembrie 2018, după orele 16
- Termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și achitarea taxei de școlarizare în proporție de 10% pentru doctoranzi admiși cu taxă şi achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și depunerea diplomei de master sau echivalentul/adeverinţa de absolvire 2017/2018 în original pentru doctoranzi admiși pe un loc bugetat ): 21 septembrie 2018
- Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2018


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul Informatică - Anul universitar 2018/2019

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul Matematică - Anul universitar 2018/2019

Informații suplimentare - Admitere Doctorat 2018