Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Cui se adresează? absolvenţi ai ciclului de licenţă de la

 • Informatică, Matematică informatică
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Oportunităţi de carieră:

 • Dezvoltator software, arhitect software
 • Analist programator, analist de date
 • Administrator sistem, administrator baze de date, administrator centru de date

Ce se studiază?

 • Tehnici de distribuire şi paralelizare a prelucrărilor (cloud computing, high performance computing)
 • Metode şi tehnologii specifice prelucrării eficiente a volumelor mari de date (big data)
 • Algoritmi specifici învăţării automate (machine learning)
 • Sisteme bazate pe agenți inteligenți

Fișele Disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi a calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii şi care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a analiza cerinţele utilizatorilor, de a identifica soluţii, de a compara şi selecta instrumente teoretice şi software adecvate;
 • capacitatea de a comunica pe teme profesionale cu specialişti în informatică şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.