Big Data - Data Science, Analytics and Technologies

Prezentarea specializării

Detalii

Care este scopul programului? Formarea de specialişti ce posedă

 • cunoştinţe necesare construirii unor modele robuste şi eficiente de analiză statistică a datelor
 • competenţe în proiectarea, implementarea şi utilizarea algoritmilor de extragere automată a modelelor din date
 • abilităţi în folosirea tehnologiilor specifice prelucrării volumelor mari de date şi a implementării aplicaţiilor scalabile.

Cui se adresează? absolvenţi ai ciclului de licenţă de la

 • Informatică, Matematică informatică, Matematică, Matematici Aplicate, Informatică de gestiune, Economie
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
 • alte specializări din domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti

Ce se studiază?

 • Big Data Technologies, Data Warehouses, Cloud Computing
 • Data Mining, Machine Learning, Data Analysis and Programming in R
 • Probabilistic Models for Data Science, Predictive Models and Analytics, Optimization, Biostatistics, Dynamical Systems in Machine Learning
 • Text Mining, Computer Vision, Metaheuristic Algorithms

Oportunităţi de carieră:

 • (Big) Data Scientist
 • (Big) Data Analyst
 • (Big) Data Engineer

Planurile de învățământ

Plan de învățământ – anul I

Fișele disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Detalii