Big Data

ANUL I

Semestrul 1
- Probabilistic Models for Data Science / Modele probabiliste în analiza datelor
- Data Analysis and Programming in R / Analiza datelor și programare în R
- Operations research and optimization / Cercetări operationale și optimizare
- Ethics and Academic Integrity / Etică şi integritate academică
- Distributed Systems / Sisteme distribuite
- Advanced Logical and Functional Programming / Programare logică şi funcţională avansată
- Distributed methods and technologies based on XML / Metode distribuite şi tehnologii bazate pe XML
- Fuzzy Modelling for Data Science / Modelare fuzzy pentru analiza datelor
Semestrul 2
- Data Warehouses
- Data Mining
- Big Data Technologies / Tehnologii Big Data
- Internship / Stagiu de practică
- Parallel computing / Calcul paralel
- Predictive Models and Analytics / Modele predictive și de analiză
- Dynamical Systems in Machine Learning / Sisteme dinamice în învățarea automată
- Biostatistics and Medical Data Analysis/ Biostatistică și analiza datelor medicale

ANUL II

Semestrul 3
- Machine Learning/ Invățare automată
- Big Data Applications / Aplicaţii Big Data
- Data Processing Industry Project / Proiect industrial în procesarea datelor
- Computer Vision / Sisteme de vedere artificială
- Statistical Methods for Clinical Studies / Metode statistice pentru studii clinice
- Metaheuristic Algorithms / Algoritmi metaeuristici
- Text Mining / Analiza documentelor text
Semestrul 4
- Research and Professional Practice / Practică de cercetare şi profesională
- MSc Thesis Preparation / Pregătirea lucrării de dizertaţie
- Scientific Seminar / Seminar științific