Prezentarea specializării

Fișele disciplinelor

ANUL I

Semestrul 1
Probabilistic Models for Data Science / Modele probabiliste în analiza datelor
Data Analysis and Programming in R / Analiza datelor și programare în R
Operations research and optimization / Cercetări operationale și optimizare
Ethics and Academic Integrity / Etică şi integritate academică
Distributed Systems / Sisteme distribuite
Advanced Logical and Functional Programming / Programare logică şi funcţională avansată
Distributed methods and technologies based on XML / Metode distribuite şi tehnologii bazate pe XML
Fuzzy Modelling for Data Science / Modelare fuzzy pentru analiza datelor
Semestrul 2
Big Data Technologies / Tehnologii Big Data
Biostatistics and Medical Data Analysis/ Biostatistică și analiza datelor medicale
Data Mining
Data Warehouses
Dynamical Systems in Machine Learning / Sisteme dinamice în învățarea automată
Internship / Stagiu de practică
Parallel computing / Calcul paralel
Predictive Models and Analytics / Modele predictive și de analiză

ANUL II

Semestrul 3
Machine Learning/ Invățare automată
Big Data Applications / Aplicaţii Big Data
Data Processing Industry Project / Proiect industrial în procesarea datelor
Computer Vision / Sisteme de vedere artificială
Statistical Methods for Clinical Studies / Metode statistice pentru studii clinice
Metaheuristic Algorithms / Algoritmi metaeuristici
Text Mining / Analiza documentelor text
Formal Methods in Software Development / Metode Formale în Dezvoltarea Software
Semestrul 4
Research and Professional Practice / Practică de cercetare şi profesională
Scientific Seminar / Seminar științific
MSc Thesis Preparation / Pregătirea lucrării de dizertaţie
Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor,cf. RNCIS