PROGRAM Ștefan Mărușter

Concursul de Informatică Ștefan Mărușter

Ștefan Mărușter

Prof. Ștefan MĂRUȘTER

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara
România


Program

PROGRAM

CONCURS INFORMATICA ȘTEFAN MĂRUSTER

Deoarece în 22-23 mai 2021 se va desfășura SEERC 2020 și înainte faza națională ICPC-ACM, concursul CISM se amână pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022. Din păcate nu putem anunța acum data exactă pentru CISM pentru că se preconizează ca în toamnă să se desfășoare subregionalele, faza națională și SEERC 2021.

Vă mulțumim pentru înțelegere.CS3: Computer Science Students Symposium

(in the framework of the “Ștefan Mărușter” National Competition for Students in Computer Science)

https://www.info.uvt.ro/concursuri_facultate/#CS3_Symposium

Aim: CS3 symposium is addressed to undergraduate and graduate students in Computer Science aiming to offer them the possibility to share their research ideas and present their relevant projects. This can be a good venue to present preliminary versions of the BSc or MSc theses and to get feedback on the obtained results.

Submission: Abstracts, in English, of at least one page and at most two pages using two-columns format – LaTeX (link to LaTeX template), DOC (link to Word template) should be submitted using Easychair (https://easychair.org/conferences/?conf=cs3).

The selection of the abstracts will be based on (i) relevance of the topic; (ii) significance of the original contribution(s); (iii) structure and writing quality of the abstract.

Presentation: For each participant it will be allocated a timeslot of 15 minutes for the oral presentation.

Best Paper Award: The best paper(s) will be selected based on the evaluation by the Programme Committee of the submitted abstracts and based on the quality of the oral presentation, assessed by the Symposium Jury.

Important dates:

Programme committee:

Contact persons:CISM

Regulamentul

Concursului de Informatica "Ștefan Mărușter"

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest Timișoara, România

Motivatie

Concursul de Informatica Ștefan Maruster numit in continuare CISM, este organizat in memoria D-lui Profesor Emerit Dr. Ștefan Mărușter, in semn de recunostinta si pretuire pentru impresionanta activitate didactica si stiintifica careia prof. Stefan Maruster i-a acordat intreaga viata.

Obiective

Concursul de Informatica "Stefan Mărușter" (CISM) are drept obiectiv principal creșterea interesului și competențelor studenților de la specializările de informatică, calculatoare și tehnologia informației de la universități din România și din țări învecinate precum și a elevilor pasionați de informatică, în rezolvarea problemelor de factură algoritmică precum și în dezvoltarea abilităților de programare, de lucru în echipă și a spiritului de competiție. Un alt obiectiv este acela de stimulare a interesului studentilor pentru munca de cercetare, concretizat intr-o sesiune de comunicari stiintifice.

Participanți

Subiecte

Prolemele concursurilor de programare pentru studenți și elevi sunt propuse de către comisia de întocmire a subiectelor care este alcătuită din cadre didactice de la universitățile participante. Subiectele constau în 10 probleme, concurenții având la dispoziție pentru rezolvare 4 ore.

Lucrarile stiintifice propuse spre prezentare vor oglindi preocupari si rezultate originale ale activitatii de cercetare a autorului, posibil chiar teme din lucrarile de licenta sau disertatie ale acestora.

Limbaje de programare

Limbajele de programare permise pentru rezolvarea problemelor sunt: C/C++., Java sau Python.

Lucrarile stiintifice vor fi evaluate de o comisie, criteriile de departajare find relevanta subiectului, valoarea lucrarii, modul de prezentare si capacitatea de a raspunde la intrebari.

Evaluare

Soluţiile propuse de către participanți vor fi evaluate utilizând un sistem de evaluare automată, asemănător celui folosit la ACM-ICPC faza națională. Comisia de jurizare va fi constituită din cadre didactice de la universitățile participante.

Premii acordate: Se acordă câte 3 premii la fiecare secțiune de concurs de programare (programare studenți, programare elevi, sesiune de comunicari stiintifice) , cuantumul premiilor și fiind stabilit procentual din suma alocată pentru fiecare sectiune in parte după cum urmează:

Premiul I: 50%

Premiul al II - lea: 30%

Premiul al III - lea: 20%

Clasamentul se face în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute. Premiile se acordă în cadrul festivității de premiere, care se va desfășura în seara zilei de concurs, după evaluarea și validarea rezultatelor de către comisia de jurizare.

Alte condiții de desfășurare:

Următoarele fapte pot conduce la descalificarea participanților: