PROGRAM
Ștefan Mărușter Rezultate Probleme concurs Participanti

Concursul de Informatică Ștefan Mărușter

Ștefan Mărușter

Prof. Ștefan MĂRUȘTER

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara
România


Program

PROGRAM

CONCURS INFORMATICA ȘTEFAN MĂRUSTER

Din cauza pandemiei Covid19 și a stării de urgență, ediția CISM 2020 nu s-a putut desfășura.
Organuizatorii am decis să se desfășoare CISM 2021, dar din cauza aceleași probleme, concursul de programare se va desfășura online (precum toate fazele concursului ACM).
Acesta va avea loc în data de 16 octombrie 2021 în intervalul orar 9.00-15.00.
Datele privind modul de conectare precum și alte detalii organizatorice vor fi transmise în timp util participanților.

Vă mulțumim.CISM

Regulamentul

Concursului de Informatica "Ștefan Mărușter"

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest Timișoara, România

Motivatie

Concursul de Informatica Ștefan Maruster numit in continuare CISM, este organizat in memoria D-lui Profesor Emerit Dr. Ștefan Mărușter, in semn de recunostinta si pretuire pentru impresionanta activitate didactica si stiintifica careia prof. Stefan Maruster i-a acordat intreaga viata.

Obiective

Concursul de Informatica "Stefan Mărușter" (CISM) are drept obiectiv principal creșterea interesului și competențelor studenților de la specializările de informatică, calculatoare și tehnologia informației de la universități din România și din țări învecinate precum și a elevilor pasionați de informatică, în rezolvarea problemelor de factură algoritmică precum și în dezvoltarea abilităților de programare, de lucru în echipă și a spiritului de competiție. Un alt obiectiv este acela de stimulare a interesului studentilor pentru munca de cercetare, concretizat intr-o sesiune de comunicari stiintifice.

Participanți

Subiecte

Prolemele concursurilor de programare pentru studenți și elevi sunt propuse de către comisia de întocmire a subiectelor care este alcătuită din cadre didactice de la universitățile participante. Subiectele constau în 10 probleme, concurenții având la dispoziție pentru rezolvare 5 ore.

Lucrarile stiintifice propuse spre prezentare vor oglindi preocupari si rezultate originale ale activitatii de cercetare a autorului, posibil chiar teme din lucrarile de licenta sau disertatie ale acestora.

Limbaje de programare

Limbajele de programare permise pentru rezolvarea problemelor sunt: C/C++., Java sau Python.

Evaluare

Soluţiile propuse de către participanți vor fi evaluate utilizând un sistem de evaluare automată, asemănător celui folosit la ACM-ICPC faza națională. Comisia de jurizare va fi constituită din cadre didactice de la universitățile participante.

Clasamentul se face în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute. Premiile se acordă în cadrul festivității de premiere, care se va desfășura în seara zilei de concurs, după evaluarea și validarea rezultatelor de către comisia de jurizare.

Alte condiții de desfășurare:

Următoarele fapte pot conduce la descalificarea participanților:Project CISM manager: Phd.. Liviu Octavian Mafteiu Scai ---- liviu.mafteiu@e-uvt.ro

Faculty of Mathematics and Computer Science

Department of Computer Science

West University of Timisoara

Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara 300223

Romania