Cybersecurity

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Contextul mondial actual, alături de tendințele pieței IT și cererea pe această piață, impun coroborativ pregătirea accentuată a experților în Securitatea cibernetică. Situația la nivel global, crimele cibernetice în continuă creștere, nevoia de a pregăti și instrui personalul din mediul informațional în legătură cu modurile de a contracara amenințările de natură cibernetică, respectiv expunerea clară și concisă a metodelor de mitigare a atacurilor cibernetice, determină ca programul de studii de masterat Cybersecurity să își găsească locul întrun context bine definit și concis, cu o cotă și cerere de piață din ce în ce mai mari.

Programul de studii universitare de masterat Cybersecurity își propune să inoculeze
noțiuni generice de securitate cibernetică, care să ajute familiarizarea studenților din cadrul ciclului de studii universitare de masterat cu conceptele fundamentale care definesc securitatea
în mediul informațional, precum malware, atacuri cibernetice, exploatare zeroday”, etc.
Ulterior, setul de cunoștințe continuă cu expunerea gestiunii amenințărilor cibernetice asociate celor mai comune zone ale pieței IT unde securitatea cibernetică are un impact major, nu doar din punct de vedere financiar, dar și din punctul de vedere al infrastructurii asociate: în mediul
privat, în medii virtualizate/cloud, respectiv în mediul academic.

Consecințele unui astfel de impact sunt imediat vizibile și în mediul de afaceri. Anul 2017 a adus un impact economic al securității cibernetice semnificativ mai mare, cu 23%, din punct de
vedere financiar față de 20163. Aspectele esențiale de securitate din acest context, cum ar fi detecția, izolarea, recuperarea și investigarea au avut toate de suferit, însă tendințele variază și devin îngrijorătoare: aplicațiile de tip malware încă domină tipul atacurilor cibernetice de astăzi,
iar aplicațiile de tip ransomware sau dublat ca și număr pe parcursul a doar un an de zile, ceea
ce demonstrează că securitatea devine nu doar importantă, ci și imperativ necesară pentru protecția datelor cu caracter personal și pentru evitarea costurilor semnificative ca rezultat al breșelor de securitate.

Fișele Disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor

Detalii

Competențe-cheie:

CC1. Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii;

CC2. Competențe digitale;
CC4. Competențe antreprenoriale.

CC5. Competențe multilingvistice;

CC6. Competențe de conștientizare și exprimare culturală;

Competențe profesionale:
CP1. Capacitatea de a utiliza tehnologii recente din domeniul securității cibernetice;
CP2. Capacitatea de a modela/proiecta/implementa politici și metode de securitate
cibernetică în diverse domenii științifice și tehnice;

CP3. Capacitatea de a propune, analiza, demonstra și dezvolta concepte și teorii inovatoare
din sfera științifică și tehnică a securității cibernetice;

CP4. Capacitatea de a configura, administra, întreține și monitoriza un sistem, o infrastructură
sau un mediu virtual, din perspectiva securității cibernetice;

CP5. Capacitatea de a identifica, optimiza și implementa metode specifice conceptelor și
abordărilor curente din domeniul securității cibernetice;


Competențe transversale:

a) Competențe personale:

  CT1. Angajarea în sarcină;

  CT2. Asumarea responsabilităților;

  CT3. Capacitatea de identificare a tehnicilor de securitate noi;

  CT4. Capacitate de analiză și sinteză;

  CT5. Gândire critică și inovativă

b) Competențe interpersonale:

  CT6. Capacitatea de interacțiune și colaborare în echipă;

  CT7. Managementul echipelor și al conflictelor;

  CT8. Capacitatea de a vorbi în public;

c) Competențe de cetățenie globală:

  CT9. Solidaritate;

  CT10. Capacitate de înțelegere etnică și interculturală;

  CT11. Toleranță și respect pentru diversitate;

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii

Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice (COR 251402)