Inginerie Software

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Cui se adresează? absolvenţi ai ciclului de licenţă de la

 • Informatică, Matematică informatică
 • Ingineria sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Oportunităţi de carieră:

 • Dezvoltator software, arhitect software, inginer software
 • Inginer de sistem, administrator de sistem

Ce se studiază?

 • Metode şi tehnici de proiectare şi analiză a sistemelor software
 • Principii fundamentale in managementul proceselor ce intervin în ingineria software
 • Instrumente de analiză a calităţii sistemelor software

Fișele Disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a intelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul stiintelor informatiei si a calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii si care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a comunica pe teme profesionale cu specialişti în informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.