Informatică Aplicată

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

- bazele teoretice ale informaticii;
- utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare;
- programare în limbaje de nivel înalt;
- implementarea si testarea produselor software;