Management

Proceduri

Rapoarte

Comisii

COMPONENȚA COMISIEI DE MANAGEMENT A CALITĂȚII

Președinte: Dan Popovici, conferențiar Departament Matematică

Domeniul Matematică:
 • Larisa Biris, lector Departament Matematică
 • Gheorghe Silberberg, conferențiar Departament Matematică
 • Zeno Blajovan, inspector de specialitate, ISJ Timiș
 • Nicolae Seimeanu, profesor Matematică Colegiul Național Carmen Sylva Timișoara
 • Ana Șirianțu, doctorandă Matematică
 • Ana Cioară, student master MAGS an I
Domeniul Informatică:
 • Mircea Marin, profesor dr. Departament Informatică
 • Sebastian Ștefănigă, lector dr. Departament Informatică
 • Dorin Mancu, manager MemIQ
 • Călin Șandru, manager Cyberbee Software
 • Teodora Selea, doctorandă Informatică
 • Larisa Ionica Puiu, student master Inginerie software

Organigrama Facultății