Matematică

Planurile de învățământ

Fișele disciplinelor

Anul I Semestrul I

Anul I Semestrul II

Anul II Semestrul III

Anul II Semestrul IV

Anul III Semestrul V

Anul III Semestrul VI

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor

Cu următoarele competenţe la absolvire:

– predarea disciplinelor de matematică la nivel preuniversitar
– utilizarea de softuri educaţionale
– utilizarea matematicii in instituţii şi economie