Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Cui se adresează?

 • Absolvenţilor ciclului de licenţă de la programele de
  • Matematici aplicate, Matematică
  • Matematică informatică
  • Informatică economică
 • Absolvenților altor specializări de licență sau de lungă durată din domeniul Științelor Economice

   

Care sunt competenţele dobândite?

Competențe generale:

 • Capacitatea de utiliza Matematica superioară în scopul prelucrării datelor
 • Capacitatea de a utiliza instrumentele matematice în interpretarea datelor financiare
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi abilitatea de a lucra în echipă în instituții financiare
 • Competenţe de predare a Matematicii în învățământul preuniversitar

Competenţe specifice:

 • Capacitatea de a realiza reprezentări grafice și simulări specifice pentru diverse date financiare
 • Capacitatea de a implementa algoritmi și de a interpreta din punct de vedere statistic volume de date de ordin economico-financiar
 • Capacitatea de a utiliza cunoștințe avansate de Matematică în activitatea didactică
 • Capacitatea de a utiliza cunoştinţele matematice şi complementare în realizarea unor analize specifice de natură statistică

Oportunităţi de carieră:

 • Matematician în instituții financiare din țară sau străinătate
 • Cadru didactic în învățământul liceal
 • Analist de date, administrator de date

Ce se studiază:

 • Capitole speciale de probabilităţi şi statistică
 • Ecuaţii diferenţiale stochastice
 • Modele matematice în asigurări, modele econometrice
 • Modele de evaluare a activelor financiare, metode de explorare a datelor financiare
 • Matematici actuariale
 • Metode numerice și simulare numerică
 • Managementul proiectelor şi redactare academică

Fișele Disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

 • operarea cu noţiuni și metode matematice;
 • prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
 • elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
 • conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
 • programarea în limbaje de nivel înalt;
 • analiza, testarea şi utilizarea sistemelor informatice.

Competenţe transversale:

 • aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
 • desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.