Matematici financiare

Cu următoarele competenţe la absolvire:

capacitatea de a intelege si opera cu concepte de matematica si economie aplicata necesare pentru domeniul financiar-bancar;
capacitatea de a modela, simula si rezolva probleme financiar-bancare;
abilitati de implementare a problemelor financiar-bancare ce necesita utilizarea sistemelor de calcul;
capacitatea de analiza a cerintelor utilizatorilor, de identificare de solutii si software adecvate pentru rezolvarea problemelor;
abilitati de lucru in echipa in context interdisciplinar si de respectare a normelor de etica specifice domeniului financiar-bancar.