Prezentarea specializării
Cu următoarele competenţe la absolvire:

capacitate de integrare şi de performanţă în cercetarea ştiinţifică de matematică fundamentală şi aplicativa;
capacităţi de documentare şi asimilare continuă a unor metode moderne de cercetare ;
formarea deprinderilor pentru munca în echipă în laboratoare de cercetare, sau de aplicare a matematicii în activităţi socio-economice;
consolidarea disciplinelor fundamentale de matematică pentru integrarea ca profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar, la nivel naţional şi european.
Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor,cf. RNCIS