Modelări analitice și geometrice ale sistemelor (MAGS)

Prezentarea specializării

Detalii

Cui se adresează?

 • Absolvenţilor ciclului de licenţă de la programele de
  • Matematică informatică, Matematică
  • Matematici aplicate, Informatică
  • Calculatoare, Științe inginerești
 • Absolvenților altor specializări de licență sau de lungă durată din Științe Exacte
 • Absolvenților de alte mastere (profesionale, didactice sau din alte domenii) care vizează în viitor aplicarea la un program doctoral în Matematică


Care sunt competenţele dobândite?

Competențe generale:

 • Competenţe avansate de predare a Matematicii în învățământul preuniversitar şi în învăţământul superior, la nivel național și internațional
 • Competențe avansate privind metodele moderne de aplicare a Matematicii în probleme de modelare, simulare, interpretare a datelor și generalizare a modelelor, specifice atât în domeniul privat cât și în cercetare
 • Capacităţi de integrare şi de performanţă în firme de specialitate, companii multinaționale de profil, firme IT, în domenii bazate pe modelări matematice și matematică aplicativă
 • Formarea deprinderilor pentru munca în echipă, abilități de abordare și realizare de proiecte
 • Pregătire avansată în vederea aplicării la un program doctoral în domeniul Matematică

Competenţe specifice:

 • Capacităţi de modelare, simulare, interpretare și control pentru sisteme dinamice din științe exacte și științe inginerești
 • Capacitatea de a utiliza cunoștințe avansate de Matematică în activitatea didactică
 • Capacităţi de analiză şi sinteză a modelelor matematice din teoria sistemelor, cu aplicaţii în ştiinţe inginereşti și în domeniul financiar-bancar
 • Capacităţi de integrare în proiecte naţionale şi europene din domeniul privat precum și din cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă

Oportunităţi de carieră:

 • Matematician în instituții publice sau private, naționale sau internaționale
 • Cadru didactic în învățământul preuniversitar sau în învățământul superior
 • Cercetător științific
 • Analist de date, manager de date, administrator baze de date
 • Coordonator proiecte, expert implementare proiecte
 • Specialist în modelare procese, fenomene și interpretare date

Ce se studiază:

 • Capitole speciale de analiză, geometrie, ecuații
 • Sisteme dinamice autonome, neautonome și aplicații
 • Tehnici moderne în teoria controlului, metode de optimizare
 • Sisteme dinamice geometrice cu aplicații în științe
 • Modelări discrete și continue ale fenomenelor și proceselor
 • Tehnici de bifurcații, stabilitate, stabilitate traiectorială
 • Managementul proiectelor şi redactare academică

Planurile de învățământ

Plan de învățământ – anul I

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Detalii

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitate de integrare şi de performanţă în cercetarea ştiinţifică de matematică fundamentală şi aplicativa;
 • capacităţi de documentare şi asimilare continuă a unor metode moderne de cercetare ;
 • formarea deprinderilor pentru munca în echipă în laboratoare de cercetare, sau de aplicare a matematicii în activităţi socio-economice;
 • consolidarea disciplinelor fundamentale de matematică pentru integrarea ca profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar, la nivel naţional şi european.