Istoric
Facultatea de Matematică a fost înființată în 1948 ca parte componentă a Institutului Pedagogic din Timișoara, sub denumirea de Facultatea de Matematică și Fizică. În 1952 a fost creată secția de Matematică-Fizică, iar în 1960 – secția de Geometrie.

În data de 16 Octombrie 1962 a fost luată decizia de a transforma Institutul Pedagogic în Universitatea din Timișoara. În cadrul Universității a fost creată o Facultate de Matematică-Mecanică cu următoarele specializări: Geometrie, Analiză Matematică și Matematică-Fizică. Un moment important este înfiinţarea în cadrul Facultăţii de Matematică-Mecanică, în 1971, a secţiei de Informatică.

În 1974 Facultatea de Matematică-Mecanică și facultățile de Fizică, Biologie și Educație Fizică au fost comasate într-o Facultate de Științe ale Naturii, care a existat până în 1990.

În 1990 Facultatea de Științe ale Naturii a fost divizată în Facultatea de Matematică și Facultatea de Fizică.

Începând cu anul 2004 Facultatea de Matematică și-a schimbat numele în Facultatea de Matematică și Informatică.

De-a lungul anilor, în cadrul facultății, au funcționat următoarele specializări:
 • Matematică – începând din 1948
 • Informatică – începând din 1971
 • Matematică-Fizică – în perioada 1981 – 2004
 • Informatică seral – în perioada 1984 – 1992
 • Matematici aplicate – începând din 1992
 • Matematici pure – în perioada 1995 – 2001
 • Colegiul de informatică (3 ani) – în perioada 1995 – 2004
 • Birotică (3 ani) – în perioada 1997-2002
 • Matematică-Informatică – începând din 1998
 • Informatică cu predare în limba engleză – începând din 2004
 • Informatică Aplicată – începând din 2007.

Din octombrie 2005 se trece, conform convenției de la Bologna, la organizarea învățământului superior pe cicluri (3 ani ciclul I – licență; 2 ani ciclul II – master; 3 ani ciclul III – doctorat). Sistemul de credite transferabile (ECTS) funcționează din 1997.
Obiective
Matematica și Informatica sunt domenii de studiu prioritare care au condus la extraordinara dezvoltare tehnică a civilizației noastre.
Facultatea noastră se angajează să ofere studenților săi:
– posibilitatea de a deveni specialiști în cele două domenii;
– programe academice moderne, de înaltă ținută, la nivel de licență, masterat și doctorat;
– acces la echipamente de ultimă generație și condiții excelente de studiu și cercetare.
Comunitatea academică din facultatea noastră se dedică consolidării prestigiului UVT și a școlii universitare românești.
Conducerea facultății
DECAN: prof. dr. Daniela ZAHARIE

PRODECAN: conf. dr. Cosmin BONCHIȘ
PRODECAN: lect. dr. Aurelian CRĂCIUNESCU
PRODECAN: lect. dr. Claudia ZAHARIA

DIRECTOR INTERIMAR DEPT. INFORMATICĂ: lect. dr. Flavia MICOTĂ
DIRECTOR DEPT. MATEMATICĂ: prof. dr. Bogdan SASU

DIRECTOR SC. DOCTORALĂ INFORMATICĂ: prof. dr. Gabriel ISTRATE
DIRECTOR SC. DOCTORALĂ MATEMATICĂ: prof. dr. Adina Luminita SASU

Conducerea UVT
DIRECTOR CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT: prof. dr. Dana PETCU
Senatul UVT
conf. dr. Petre BIRTEA
lect. dr. Isabela DRĂMNESC
prof. dr. Luminița SASU