Prezentarea specializării
Care este scopul programului? Formarea de specialişti ce posedă
 • cunoştinţe în domeniul securităţii informatice cu expertiză în:
  • criptografie
  • detecţie atacuri informatice
  • proiectarea aplicaţiilor robuste etc.
Cui se adresează? absolvenţi ai ciclului de licenţă de la specializări de
 • Informatică, Matematică informatică, Informatică de gestiune, Economie
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
 • alte specializări din domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti
Ce se studiază?
 • Criptografie şi securitatea informaţiei, Tehnici de prevenire şi detecţie în securitatea cibernetică, Securitatea reţelelor de calculatoare, Securitatea aplicaţiilor distribuite
 • Dezvoltarea aplicaţiilor robuste, Calitatea şi fiabilitatea sistemelor software, Procesarea volumelor mari de date
 • Legislaţie şi reglementări cu privire la securitatea cibernetică, Standarde şi protocoale de securitate
 • Securitatea sistemelor e-Commerce şi e-Payment, Securitatea Datelor Personale, Securitate financiar-bancară
Oportunităţi de carieră:
 • Administrator/ Analist/ Arhitect/ Consultant în securitate informatică
 • Expert în criminalitate cibernetică
Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor,cf. RNCIS