Workshop

Bioinformatica fără frontiere: de la infrastructura de date la aplicații multidisciplinare

Bioinformatics without frontiers: from infrastructure to multidisciplinary applications

11-12 Aprilie 2023

Eveniment organizat în cadrul Smart Diaspora 2023 la Universitatea de Vest din Timișoara

Smart Diaspora 2023

Conferința ”Smart diaspora 2023 ” își propune să creeze un spațiu al dialogului și al colaborării între cercetători români, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează, continuând seria întâlnirilor comunității științifice românești din țară și străinătate începută în anul 2008. La conferință sunt invitate persoane marcante din comunitatea academică și științifică recunoscute pe plan internațional, precum și reprezentanți ai autorităților publice și mediului de business românesc. În cadrul sesiunilor în plen și a workshop-urilor exploratorii, participanții vor avea oportunitatea de a dezbate teme de interes care vizează știința la frontiera cunoașterii; provocarea digitalului; sustenabilitatea, securitatea și reziliența pentru cetățeni și comunități; știința cu toți și pentru toți în societate și pentru societate; antreprenoriat (social, tehnologic, cultural); universitățile europene prin ochii smart diaspora.

 


 

„Smart Diaspora 2023” conference aims to create a space for dialogue and collaboration between Romanian researchers, regardless of where they live and work. It continues the series of meetings of the Romanian scientific community at home and abroad that started in 2008. The conference will be attended by internationally renowned personalities from the academic and scientific community, as well as by representatives of public authorities and the Romanian business environment. During plenary sessions and exploratory workshops, participants will have the opportunity to debate topics of interest concerning science at the frontier of knowledge; the digital challenge; sustainability, security and resilience for citizens and communities; science with all and for all in society and for society; entrepreneurship (social, technological, cultural); European universities through the eyes of the smart diaspora.

Descriere workshop / Workshop Description

Workshopul “Bioinformatica fără frontiere: de la infrastructura de date la aplicații multidisciplinare” țintește să crească expertiza națională prin instruire și prin dezvoltarea cadrului de colaborare dintre experți internaționali și cercetătorii din România. Ne propunem să aducem laolaltă în cadrul acestui eveniment nume cu rezonanță în domeniu, cercetători din Diaspora sau colaboratori apropiați ai acestora. Cele șase sesiuni ale workshopului vor găzdui experți în diverse arii ale bioinformaticii (genomică, proteomică, metabolomică și bioinformatică structurală), în resursele de date și de calcul de înaltă performanță, cât și experți în cercetare fundamentală experimentală care beneficiază direct de infrastructură și metodele computaționale.

Workshop-ul țintește integrarea resurselor într-o platformă națională dedicată și elaborarea unui roadmap pentru dezvoltarea în România a infrastructurii computaționale și a resurselor de date specifice. Acesta se va realiza sub egida Societății Române de Bioinformatică și a Clusterului Român de Bioinformatică.

 


 

The workshop „Bioinformatics without frontiers: from data infrastructure to multidisciplinary applications” aims to increase the national expertise through training and by developing the framework for collaboration between international experts and Romanian researchers. We aim to bring together leading names in the field, researchers from the Diaspora or their close collaborators. The six workshop sessions will host experts in various areas of bioinformatics (genomics, proteomics, metabolomics and structural bioinformatics), high-performance computing and data resources, as well as experts in basic experimental research directly benefiting from computational infrastructure and methods.

The workshop aims to integrate the resources into a dedicated national platform and to develop a roadmap for the development of Romania’s computational infrastructure and specific data resources. It will be carried out under the aegis of the Romanian Bioinformatics Society and the Romanian Bioinformatics Cluster.

Invitați din Diaspora / Invited Speakers from Diaspora

 

 Vitalie AjderInstitutul de Ecologie si Geografie din Chișinău, Republica MoldovaVitalie Ajder este biolog și ornitolog cu experiență în cercetarea de teren. Din 2010, este implicat în diverse proiecte de monitorizare a avifaunei (atât în ​​România, cât și în Republica Moldova). Și-a început activitatea științifică la Institutul de Ecologie și Geografie în 2013 la Academia de Științe din Moldova. Și-a finalizat studiile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în 2017 și-a susținut teza de doctorat în ecologia speciei de chiripă (familia Lanidae) din Republica Moldova. Este coordonator național la Wetlands International din 2013, iar din 2016 face parte din echipa națională de coordonare a proiectului „A New European Breeding Bird Atlas” (EBBA2).
Nicolae Viorel BucheteUniversity College Dublin, IrelandNicolae-Viorel Buchete este profesor asociat de Nano-Biofizică teoretică și computațională la Facultatea de Fizică din cadrul University College Dublin (UCD).  Domeniile de cercetare sunt biofizica teoretică și computațională, fizica chimică și nanoștiințele. Proiectele de cercetare în curs de desfășurare în grupul său de la UCD se referă la mecanica statistică și dinamica moleculară a sistemelor biomoleculare, biologia sistemelor, bioinformatica structurală și modelarea multiscală a biomoleculelor și fluidelor complexe.
Valeriu CodreanuSURF NetherlandsValeriu Codreanu este coordonatorul Laboratorului de Calcul de Inaltă Performanță și Vizualizare de la SURF (centrul national de calcul de inalta performanta din Tarile de Jos. Are experiență în calcul paralel, calcul pe GPU,programarea sistemelor încorporate și implementarea eficientă a modelelor de învățare automată cu structură adâncă (deep learning).
Gabriela FiczBarts Cancer Institute, UKGabriela Ficz este liderul unui grup de cercetare având ca domeniu principal de interes studiul rolulului mecanismelor epigenetice în declanșarea și primele stadii de dezvoltare ale cancerului.
Ioana IlieUniversity of Amsterdam, The NetherlandsIoana Ilie este lidera grupului de chimie computațională din cadrul Universității din Amsterdam.  Domeniile de interes includ simularea multiscala a sistemelor biomoleculare, terapii bazate pe peptide în cazul bolilor neurodegenerative,  captare celulară și terapii neinvazive.
Florin Mircea IliescuUniversity of Cambridge, UKFlorin Iliescu este cercetător la Departamentul de Antropologie Biologică de la Universitatea din Cambridge și este interesat de istoria și variația populațiilor umane. Lucrează în domeniul interdisciplinar aflat la granițele dintre genetică, evoluție și antropologie. Direcția de cercetare pe care o urmează are ca scop îmbunătățirea înțelegerii diferitelor forțe evolutive și a interacțiunii lor complexe care conduc la variația fenotipică umană.
Irina MohorianuCambridge Stem Cell Institute, UKIrina Mohorianu este coordonator al grupului CSCI Core Bioinformatics de la Cambridge Cell Institute. Domeniul principal de cercetare îl reprezintă studiul seturilor mari de date care cuantifică ARNm și nivelurile mici de expresie a ARN, atât la plante cât și la animale. Pentru a identifica și caracteriza interacțiunile specifice aplicăm tehnici de învățare automată (cum ar fi învățarea bazată pe reguli, nesupervizată și și supervizată) pentru datele care obținute prin secvențiere de ultimă generație.
 Nicolae Radu Zabet Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UKNicolae Radu Zabet coordonează un grup de cercetare care lucrează la înțelegerea modului în care diferitele mecanisme contribuie la reglarea genelor și, în special, ne propunem să decodificăm rolul relativ al reglării genice a cromatinei și epigeneticii (metilarea ADN-ului și modificări ale histonelor), organizarea genomului 3D și factorii de transcripție (TF). Suntem foarte interdisciplinari și combinăm biologia computațională, învățarea automată, IA, genomica și biologia moleculară. Principalele contribuții în domeniu constau în prima aplicare a IA explicabile la seturile de date genomice pentru a înțelege codul epigenetic al regiunilor de reglementare. A dezvoltat modele explicabile pentru predicția in silico a legării factorului de transcripție la ADN, metode noi de identificare a metilării diferențiale și a contribuit la o mai bună înțelegere a interacțiunii dintre organizarea genomului 3D și reglarea genelor.

 

Invitați din străinătate / Special Guests

 

Gerhard HummerMax Planck Institute for Biophysics, Frankfurt, DEGerhard Hummer is a director of the Max Planck Institute for Biophysics in Frankfurt and a world leader in the field of computational molecular biophysics. His research group has many seminal discoveries that revealed how biomolecular machineries function at high resolution. Among these, the recent simulations of the nuclear pore complex are astonishing. His group is using and developing state-of-the-art theoretical and computational methods supported by the scientific computing infrastructure of the Max Planck Society.
Szilvia KuszaUniversity of Debrecen, HUSzilvia Kusza is a professor at the Faculty of Agriculture at the University of Debrecen. Her research field is genomics and the study of biodiversity in a livestock context.

 

Invitați din România / Invited Speakers from Romania

Maria-Iuliana BocicorUniversitatea Babeș-Bolyai, Cluj-NapocaMaria Iuliana Bocicor e conferențiar la Departamentul de Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai. Direcțiile de cercetare sunt orientate înspre dezvoltarea modelelor de învățare automată și a algoritmilor de optimizare și analiză a datelor, cu aplicații în bioinformatică.
Ana-Nicoleta BondarUniversitatea din BucureștiAna-Nicoleta Bondar este profesor la Universitatea din București și cercetător asociat la Research Center Juelich din Germania. Domeniile principale de cercetare sunt bio-medicina computațională și biofizica computațională.
Vasile ChișUniversitatea Babeș-Bolyai, Cluj-NapocaVasile Chiș este profesor la Departamentul de Fizică biomoleculară de la UBB și defășoară activitate de cercetare în domeniul spectroscopiei computaționale, structurilor electronice și proprietăților fizico-chimice ale biomoleculelor.
Lorant JanosiINCDTIM Cluj-NapocaLorant Janosi este cercetător științific în grupul de Tehnologii moleculare și biomoleculare. Direcțiile principale de cercetare includ: modelare moleculară, modelarea multiscală a proteinelor,  proiectare și generare de peptide sintetice scurte antimicrobiene / anticancerigene, studiul asocierii și mecanismele de transport ale canalelor transmembranare.
Honey JainUniversitatea din BucureștiHoney Jain este asistent de cercetare la Universitatea din București, în cadrul grupului coordonat de prof. Ana-Nicoleta Bondar. Activitatea de cercetare pe care o derulează cuprinde dezvoltarea de algoritmi pentru calculul eficient al legăturilor dinamice de hidrogen și al rețelelor de legături de hidrogen ale proteinelor și membranelor lipidice, precum și aplicarea acestor algoritmi in descifrarea mecanismelor de reacție. Activitatea e desfășurată în cadrul proiectului H2020 – Marie Sklodowska-Curie action, Innovative Training Network „Proton and proton-coupled transport”, 2019-2024.
Maria MerneaUniversitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila, BucureștiMaria Mernea este lector la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și cercetător la Centrul de Cercetare în Neurobiologie și Fiziologie Moleculară, direcțiile principale de cercetare fiind modelarea moleculară și neurobioinformatica.
Marius MihășanUniversitatea Alexandru Ioan Cuza din IașiMarius Mihășan este profesor de biochimie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie, România. Desfășoară activitate de cercetare în biologie moleculară, biochimie, bioinformatică.
Andrei PetrescuInstitutul de Biochimie al Academiei Române, BucurestiAndrei Petrescu este directorul Departamentului de Bioinformatică și Chimie structurală de la Institutul de Biochimie al Academiei Române și desfășoară activitate de cercetare în biochimia structurală, bioinformatică, bio-calcul cu rezultate relevante în domeniile glicobiologiei și imunobiologiei.
Anca Lelia Riza Universitatea de Medicină și Farmacie, CraiovaAnca Lelia Riza este cercetător, cu afiliere și la Radboud University Medical Centre, Nijmegen, în domeniul biologiei moleculare și geneticii.
Emil SlusanschiUniversitatea Politehnica BucurestiEmil Slusanschi este directorul Departamentului de Știința Calculatoarelor și Inginerie de la UPB. Direcțiile de cercetare sunt corelate cu infrastructuri de calcul de înaltă performanță (High Performance Computing), calculul științific și aplicații ale acestuia în diferite domenii (simularea dinamicii moleculare, simularea proceselor hidrodinamice, procesarea imaginilor etc.).
Laurențiu SpiridonInstitutul de Biochimie al Academiei Române, BucurestiLaurențiu Spiridon este membru al grupului de cercetare „Biologia îmbătrânirii, bioinformatică și biologie structurală” și a obținut rezultate în domeniul dezvoltării unor strategii de predicție, folosind instrumente multi-OMICS, precum și prin utilizarea algoritmilor de învățare automată pentru detecția șabloanelor neregulate în proteine etc.
Stefan AndreiMuzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”Andrei Stefan este cercetător științific la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa și desfășoară activitatea de cercetare în bioinformatică, în particular izolare ADN și amplificare prin metoda PCR (polymerase chain reaction) precum și în studiul diversității genetice și a diversității moleculare.
Ovidiu SchiporUniversitatea Stefan cel Mare din SuceavaOvidiu Schipor este conferențiar la Departamentul de Calculatoare de la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava și cercetător în cadrul laboratorului Machine Intelligence and Information Visualization Research Lab.  Direcțiile principale de cercetare sunt interacțiune om-mașină și tehnologii asistive. Coordonează Centrul interdisciplinar de Cloud și Infrastructură masivă de date.

Organizatori / Organizers

Vlad CojocaruUtrecht University/Universitatea Babes- Bolyai, Cluj-Napoca
Bogdan Mirăuță Eagle Genomics, UK
Alexandru MizeranschiStațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor, Arad
Lucian PârvulescuUniversitatea de Vest din Timișoara
Daniela ZaharieUniversitatea de Vest din Timișoara

Program / Program

Luni, 10.04  / Monday, 10.04 (only for the participants who received an invitation ticket)
18:00 – 20:00Conference Opening (Opera Națională Română din Timișoara)
20:00 – 22:00Networking (Opera Națională Română din Timișoara)
Marti, 11.04  / Tuesday, 11.04
08:30 – 09:00Registration (in front of room 048 – ground floor)
09:00 – 09:10Vlad CojocaruIntroductionUtrecht University, NL / Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, RO
Session 1Genome and Epigenome RegulationChair: Radu ZabetRoom: 130 (first floor)
09:10 – 09:50Gabriela FiczNew age data science and wet lab biology: it’s a symbiotic relationshipCancer Research UK
09:50 – 10:30Anca Lelia RizaFunctional genomics in sepsisUniversitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, RO
    
10:30-11:00Coffee break  (in front of Aula Magna,  first floor)
    
Session 2Artificial Intelligence in BioinformaticsChair: Gabriela Ficz Room: 130 (first floor)
11:10 – 11:40Irina MohorianuBridging algorithm optimisation and genetics: a shiny case study on bulk multi-omics dataUniversity of Cambridge, UK
11:40 – 12:10Radu ZabetUsing Explainable Artificial Intelligence to decipher the epigenetic code of enhancersQueen Mary University of London, UK
12:10 – 12:30Iuliana BocicorMachine Learning Models for Solving Problems in BioinformaticsBabes Bolyai University, Cluj-Napoca, RO
    
12:30 – 13:40Lunch (Restaurant Vineri 15) 
    
Session 3Genomics in Biodiversity ConservationChair: Lucian Pârvulescu Room: 130 (first floor)
13:40 – 14:20Szilvia KuszaBionformatics approaches for livestock speciesUniversity of Debrecen, HU
14:20 – 14:40Andrei StefanPhylogeography and cryptic diversity: a case study of water scorpions (Nepa spp.)Museum of National History „Grigore Antipa”, RO
14:40 – 15:00Vitalie AjderBird diversities in the Republic of MoldovaInstitutul de Ecologie și Geografie din Chișinău, Republica Moldova
15:00 – 15:30Marius MihășanSteps towards the multi-omics characterization of nicotine metabolism in Paenarthrobacter nicotinovorans ATC 49919Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, RO
    
15:40 – 16:00Coffee break  
    
Session 4High Performance ComputingChair: Alexandru Mizeranschi Room: 130 (first floor)
16:00 – 16:40Mircea IliescuScience for all in Genomic EraUniversity of Cambridge, UK
16:40 – 17:20Valeriu CodreanuHPC ecosystem in the Netherlands: Best practices and new developmentsSURF, Dutch National HPC Center, NL
17:20 – 17:40Emil SlusanschiHigh Performance Scientific Computing – from Simulation to OptimisationTechnical University of Bucharest, RO
17:40 – 18:00Laurentiu SpiridonRobosample: Facilitating the Scaling-up of Molecular Simulation in Both Size and Time via Gibbs Sampling Hamiltonian Monte CarloBiochemistry Institute of the Romanian Academy, Bucharest, RO
18:00 – 18:20Ovidiu Schipor, Andrei Lobiuc, Silviu PanicaHPC infrastructures in Romania 
    
18:00 – 19:30Poster session
19:30 – 21:00Dinner/Networking Event (Berăria 700)
    
Miercuri, 12.04 / Wednesday, 12.04
Session 5Structural Bioinformatics Ichair: Vlad Cojocaru Room: 130 (first floor)
09:00 – 09:40Gerhard HummerSimulations of membrane pores and the nuclear pore complexMax Planck Institute for Biophysics, Frankfurt, DE
09:40 – 10:00Vasile ChisThe role of computational spectroscopy for predicting the biomolecular propertiesBabes Bolyai University, Cluj-Napoca, RO
10:00 – 10:30Ioana IlieFrom folding to aggregation and inhibition of amyloidogenic polypeptides: a multiscale viewUniversity of Amsterdam, NL
10:30 – 10:50Lorant JanosiAntimicrobial Peptides – In Silico Design and Experimental ValidationITIM National Research Institute, Cluj-Napoca, RO
    
10:50 – 11:10Coffee Break  
    
Sesiune 6Structural Bioinformatics IIchair: Ioana Ilie Room: 130 (first floor)
11:10 – 11:40Viorel BucheteNanoInformatix – Atomistic Descriptors of Nanoparticle Protein Corona StructuresUniversity College Dublin, IR
11:40 – 12:00Andrei PetrescuBioinformatics and Biocomputing aided Experimental ResearchBiochemistry Institute of the Romanian Academy, Bucharest, RO
12:00 – 12:20Maria MerneaTHz spectroscopy and molecular modeling to investigate membrane proteinsUniversity of Bucharest, RO
12:20 – 12:50Nicoleta Bondar / Honey JainWater-mediated hydrogen-bond networks at proton-binding membraneJuelich Research Center, DE / University of Bucharest, RO
  
13:00 – 14:00Lunch  (Restaurant Vineri 15)
14:00 – 15:30Conclusions of the workshop „Bioinformatics without frontiers: from data infrastructures to multidisciplinary applications”
19:30 – 21:00Gala dinner (CRAFT – Centrul Regional de Afaceri, Blvd. Eroilor de la Tisa nr. 22)
Joi, 13.04 / Thursday, 13.04
9:00 – 10:30Overall conclusions of exploratory workshops (Aula Magna, UVT)
10:30 – 11:00Coffee break
11:00 – 12:30Transversal session: vision and objectives related to research, development, and innovation in Romania (Aula Magna, UVT)
13:00 – 17:00Trip to Recas

Contact

Vlad Cojocaru <vlad.cojocaru@ubbcluj.ro>

Daniela Zaharie <daniela.zaharie@e-uvt.ro>

Locație / Venue

Universitatea de Vest din Timișoara

Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4

300223 Timișoara

Romania