Stefan Mărușter

Profesor Emerit

Fondatorul Școlii de Informatică - UVT

În memoriam – Prof. dr. Ştefan Măruşter

Întreaga activitate profesională și științifică a profesorului MĂRUȘTER acoperă domenii din Matematică și Informatică. A urmat studii superioare de Matematică la Facultatea de Matematică-Fizică a Universității din Timișoara între 1956-1960, la absolvirea căreia a devenit profesor de matematică în liceu (Baia Mare, 1960-1965). Între 1965 și 1972 activează la Centrul de Calcul al Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, fiind membru al grupului care a proiectat, realizat și programat calculatorul MECIPT-1, în calitate de matematician și apoi de cercetător științific. A susținut în 1974, la Facultatea noastră, sub îndrumarea acad. D.D. Stancu, teza de doctorat în Matematică cu titlul Metode numerice pentru ecuații operatoriale monotone, fiind primul doctor al profesorului D.D. Stancu. Din anul 1972, profesorul Mărușter este cadru didactic la Universitatea din Timișoara (lector până în 1981, conferențiar între 1981-1991, profesor din 1991).

 

Profesorul MĂRUȘTER este considerat pe bună dreptate întemeietorul Școlii de Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara. Sub îndrumarea sa au crescut câteva dintre personalitățile de astăzi ale Departamentului de Informatică de la UVT: Prof. dr. Dana Petcu, Prof. Dr. Daniela Zaharie, Prof. dr. Viorel Negru, Prof. dr. Tudor Jebelean. De la începutul carierei sale științifice (perioada MECIPT-1), dânsul a militat pe plan local și național pentru înființarea programelor academice de informatică în universități. Profesorul MĂRUȘTER valorifică experiența de la proiectul MECIPT-1, predând cursuri de bază la nou-înființata secție de Informatică a Universității de Vest din Timișoara: Sisteme de operare, Arhitectura calculatoarelor, Limbaje de programare, Calcul numeric, iar ulterior Matematică Computațională, Ecuații neliniare, Optimizare neliniară, Calcul paralel și distribuit în metode numerice, Metodologia cercetării.

 

La Universitatea din Timișoara conduce colectivul de cercetare în informatică, iar în 1979 contribuie la înființarea Centrului de calcul al Universității, fiind numit director. În toate cele 4 universități de tradiție din țara noastră, centrele de calcul au fost pepiniere de cadre pentru catedrele de informatică. În 1990, a fost ales decan al Facultății de Matematică și Informatică. A mai ocupat poziții de șef de catedră (1992 – 1996), respectiv director la școala doctorală de Informatică (2005 – 2008). Conduce doctorate în

Informatică din anul 1992, supervizând (direct sau în cotutelă) finalizarea a peste 20 de teze de doctorat. Astăzi, Dr. Ștefan MĂRUȘTER este Profesor Emeritus la Departamentul de Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

Text preluat din Laudatio – FMI-UBB, 08.06.2016