Workshop Trust-AI
Abordări orientate către om pentru Inteligență Artificială de încredere

Human-centered approaches for trustworthy Artificial Intelligence

11-12 Aprilie 2023

Eveniment organizat în cadrul Smart Diaspora 2023 la Universitatea de Vest din Timișoara

Conferința ”Smart diaspora 2023 ” își propune să creeze un spațiu al dialogului și al colaborării între cercetători români, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează, continuând seria întâlnirilor comunității științifice românești din țară și străinătate începută în anul 2008. La conferință sunt invitate persoane marcante din comunitatea academică și științifică recunoscute pe plan internațional, precum și reprezentanți ai autorităților publice și mediului de business românesc. În cadrul sesiunilor în plen și a workshop-urilor exploratorii, participanții vor avea oportunitatea de a dezbate teme de interes care vizează știința la frontiera cunoașterii; provocarea digitalului; sustenabilitatea, securitatea și reziliența pentru cetățeni și comunități; știința cu toți și pentru toți în societate și pentru societate; antreprenoriat (social, tehnologic, cultural); universitățile europene prin ochii smart diaspora.

 

Inteligența Artificială va avea un impact profund la scară globală, având potențialul de a transforma economiile și societatea, contribuind la realizarea unui sistem de sănătate mai eficient, unui transport mai sigur, unei industrii mai productive și mai competitive și la oferirea unor servicii publice mai eficiente.

Realizarea acestei viziuni necesită dezvoltarea unor sisteme de IA orientate către om și de încredere, ca element cheie pentru exploatarea beneficiilor uriașe pe care o astfel de tehnologie le poate oferi, dar și pentru acceptarea și implementarea ei pe scară largă: inițiative mixte om-inteligență artificială pentru păstrarea autonomiei umane, creșterea transparenței, corectitudinii, acurateței și robusteței tehnice, cât și respectarea standardelor și principiilor etice.

Workshop-ul Trust-AI reunește cercetători români în domeniul inteligenței artificiale din țară și din străinătate, din mediul academic și din industrie, pentru a dezbate provocările viitoarei generații de sisteme de IA capabile să creeze următorul nivel de „inteligență” și autonomie, esențial pentru rezolvarea problemelor din ce în ce mai complexe din lumea reală, prin adaptare la noi situații și cunoștințe de context, prin abordări centrate pe om și prin respectarea drepturilor omului. De asemenea, Trust-AI își propune să întărească cooperarea în cadrul comunității cercetătorilor în IA din țară și Diaspora, inclusiv tinerii cercetători, să disemineze rezultatele științifice ale acestora, să deschidă noi căi de cooperare și să dezbată perspective de creștere a calității și impactului cercetării științifice și inovării în IA din România, pentru crearea unui ecosistem de CDI puternic.
Artificial Intelligence will have profound impacts on the global scale, having the potential to transform economies and society, contributing to better healthcare, safer transport, more productive and competitive industry, and more effective public services.

Realizing this vision requires the development of AI systems that are human-centered and trustworthy, as key for taking of the huge benefits such technology can offer but also for its acceptance and scale-up deployment: mixed human-AI initiatives for human empowerment, increased transparency, fairness, technical accuracy and robustness, and uphold of ethical standards and principles.

Trust-AI aims to bring together Romanian researchers in Artificial Intelligence from the country and abroad, to debate the challenges of the future generation of AI systems that are able to create the next level of “intelligence” and autonomy, essential to solve a wider set of more complex problems, by adapting to new situations and context knowledge, through human-centered approaches and by preserving human rights. Trust-AI also aims to strengthen the cooperation in the community of Romanian AI researchers, including young researchers, to disseminate their scientific results, to open new ways of cooperation, and to debate perspectives for increasing the quality and impact of AI research and innovation in Romania towards creating a strong RDI ecosystem.

Adrian Bulat
 

Adrian Bulat, Research Scientist, Samsung AI Cambridge, UK

Interese: Vedere computerizată, învățare automată, rețele neurale

linkedin

Cornelia Caragea

Cornelia Caragea, Profesor, Universitatea Illinois Chicago, SUA

Prelucrare limbaj natural, rețele neurale adânci, regăsirea informației

linkedin

Andrei Ciortea

Andrei Ciortea, Assistant Professor, Universitatea  St. Gallen

Andrei Ciortea is an assistant professor at the School of Computer Science, University of St.Gallen (HSG), Switzerland, and an external collaborator of the Wimmics team at INRIA, Université Côte d'Azur, CNRS, I3S, France. His main research interests include Web-based multi-agent systems (MAS), hypermedia systems, the Web of Things (WoT), and socio-technical networks. Andrei received the best paper award at the 6th International Conference on the Internet of Things (IoT 2016). Before joining HSG, Andrei had a 6-month research visit with Siemens Corporate Technology in Berkeley, CA, USA, where he was the principal investigator and lead architect of a system for intelligent manufacturing that integrated MAS with WoT systems. Andrei co-organized the Dagstuhl Seminar 21072 on "Autonomous Agents on the Web" in February 2021, he is co-organizing the Dagstuhl Seminar 23081 on "Agents on the Web" in February 2023, and he is a founding member of the Romanian Association for Artificial Intelligence. Andrei obtained his Ph.D. in 2016 from University "Politechnica" of Bucharest, Romania, and MINES Saint-Étienne, France (joint supervision).

linkedin

Andrei Costin

Andrei Costin, Senior Lecturer, Universitatea  Jyväskylä

Securitate cibernetică, IoT, securitate cibernetică pentru inteligență artificială

linkedin

Alexandra CristeaAlexandra Cristea, Profesor, Durham University

Inteligență artificială în educație, analiza datelor

linkedin

MariusMiron

Marius Miron, Senior AI Research Scientist, Universitatea Pompeu Fabra

Procesare de semnal, inteligență artificială, etică și transparență

linkedin

Decebal Costin Mocanu

Decebal Constin Mocanu, Associate Professor, University of Luxembourg

Învățare automată, rețele neurale adânci scalabile

linkedin

Cristina Saviany
 

Cristina Soviany, co-founder & CEO Features Analytics, Belgium

     Cristina Soviany graduated in 1991 from the Faculty of Automatic Control and Computers /Polytechnics University of Bucharest. Since 2003, she holds a PhD in Applied Sciences from the Faculty of Applied Physics, Delft University of Technology, The Netherlands.

Her areas of research include Distributed & Parallel Computing, Image & Signal Processing, Data Science and Machine Learning/Artificial Intelligence/Statistics with applications in computer vision, cancer detection and detection of fraud in financial industry.

As she decided to focus her R&D work in the financial industry, Cristina received in 2011 the first prize for the most innovative ICT company in Europe.

In November 2018, Features Analytics – the company that she co-founded - was
selected by M12 (Microsoft Ventures) among the top ten women led enterprise
technology companies from over 800 companies across North America, Europe, and Israel.

In August 2019, Cristina received a special award for her contributions as member of program committee for the International Conference on Security and Management.

linkedin

Radu Timofte

Radu Timofte, Profesor, Universitatea Würzburg, Germania; ETH Zürich, Elveția 

Radu Timofte conducts research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics, exploring new ways to equip machines with (super-)human perception capabilities and at the same time to augment human perception using the developed algorithms and the computational power of the machines. His current topics include mobile AI, computational photography, mixed reality, compression, efficiency and benchmarking.

linkedin

Dinu Turcanu

Dinu Țurcanu, Vice-Rector pentru Digitalizare, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova

Tehnologia informației, securitate cibernetică, științele nutriției, securitate alimentară

linkedin

M. Alex O. Vasilescu

Manuela (Alex) O. Vasilescu, Chief Science Officer, Universitatea California Los Angeles, SUA

Vedere computerizată

linkedin

Irina Voiculescu

Irina Voiculescu, Universitatea Oxford, Anglia

Interpretarea automată a imaginilor medicale

likedin

Elena Burceanu

Elena Burceanu, Research Scientist , Bitdefender

Interese: Unsup Video Understanding, Tracking, Segmentation, Machine Learning, Distribution Shift

Dan Cristea

Dan Cristea, Profesor, Academia Română, Filiera Iași

Interese: Natural Language Processing, Computational Linguistics

Adina Magda Florea

Adina Magda Florea, Profesor (co-organizator), Universitatea Politehnică din București

Interese: Artificial Intelligence, Machine Learning, Ambient Assisted Living

Florin Leon

Florin Leon, Profesor, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” din Iași

Interese: Artificial Intelligence, Intelligent Agents, Software Design

Marius Leordean

Marius Leordeanu, Profesor, Institutul de Matematică al Academiei Române; Universitatea Politehnică București

Interese: Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Artificial Intelligence

Viorel Negru

Viorel Negru (co-organizator), Profesor, Universitatea de Vest din Timișoara

Interese: Artificial Intelligence, Intelligent Systems, Multi-agent Systems, Data mining, Parallel and Distributed Computing

Adrian Groza

Adrian Groza, Profesor, Universitatea de Tehnică din Cluj Napoc

Interese: Artificial Intelligence, Logical games, Knowledge representation, Explainable AI, Natural Language Understanding

Gabriel Istrate

Gabriel Istrate, Profesor Institutul IeAT Timișoara, Universitatea București

Gabriel Istrate este profesor la Universitatea din Bucuresti. Are un doctorat in informatica de la University of Rochester (S.U.A.) si a fost afiliat la Los Alamos National Laboratory (S.U.A.) si Universitatea de Vest din Timisoara. Este interesat de o gama larga de domenii ale informaticii, incluzând algoritmi și complexitate, teoria algoritmică a jocurilor, sisteme multiagent și simulări sociale.
 
În ultimii ani a publicat lucrări în conferițe precum AAMAS, TARK, ICALP, ESA, SAT precum și în reviste precum Algorithmica, Information and Computation, Physica A.
Darian Onchiș
Darian Onchiș, Conferențiar, Universitatea de Vest din Timișoara
Darian Onchiș a obținut abilitarea la Universitatea Aix-Marseille din Franța și a fost cercetător principal și director de proiect la Universitatea din Viena, Austria. În prezent este conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara și este activ în studiul modelelor de învățare automată, a metodelor de inteligentă artificială explicabilă și a sistemelor inteligente pentru computer vision și procesarea semnalelor, inclusiv a celor din bioinformatică sau medicină, domenii în care este și conducător de doctorat. A publicat recent lucrări în reviste științifice precum Computers in Industry, Pattern Recognition Letters, Signal Processing și în conferințe din domeniu ca de exemplu IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision.

Alexandru Sorici

Alexandru Sorici, Șef de Lucrari, Asociația Română pentru Inteligență Artificială; Universitatea Politehnică din București

Interese: Ambient Intelligence, Activity Recognition, Context Management, Knowledge Representation and Reasoning, Ontology Engineering

Stefan Trausan-Matu

Ștefan Trăușan-Matu, Profesor, Universitatea Politehnică din București

Interese:  Discourse Analysis, Philosophy of Language, Polyphony, Creativity and Aesthetics

 

10 aprilie 2023
17:00-17:30Intrarea la Operă
18:00-20:00Deschiderea conferinței
20:00-22:00Networking
11 aprilie 2023
8:30-9:00
Înregistrare participanți
9:00-10:30

Sesiunea 1

Moderator: Adina Magda Florea, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania

Radu TimofteProfessor, Chair for Computer Vision, University of Würzburg, Germany, and ETH Zürich, SwitzerlandAdvances in Mobile AI and Computational Photography
Adrian BulatResearch Scientist, Samsung AI Cambridge, UK & "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
Decebal Constantin MocanuAssociate Professor, University of Luxembourg, Luxembourg

Dynamic Sparse Training: challenges and opportunities towards scalable, efficient, and sustainable AI

10:30-11:00Coffee Break & Networking
11:00-12:30

Sesiunea 2

Moderator: Radu Timofte, University of Würzburg, Germany, and  ETH Zürich, Switzerland.

Cornelia CarageaProfessor, Computer Science Dept, University of Illinois at Chicago, USAOn the Calibration of Deep Learning Models to Improve Trustworthy AI
Ștefan Trăușan-MatuProfessor, Computer Science Dept., University POLITEHNICA of Bucharest, Romania

An Interdisciplinary Standpoint on Trustworthy Natural Language Processing

Detalii

Florin LeonProfessor, Computer Science Dept, "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași RomaniaArtificial Intelligence Applications: Machine Learning, Optimization Algorithms, Multi-agent Systems and Autonomous Driving
12:30-14:00Pauză de prânz & Networking
14:00-15:30
Sesiunea 3
 
Moderator: Vasile Manta,  Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, Romania
Irina VoiculescuAssociate Professor, University of Oxford, UKHow good is good enough? What measurements and methods are useful in various clinical imaging contexts, and how to evaluate imaging algorithm performance
Alexandru SoriciAssociate Professor,  Computer Science Dept, University POLITEHNICA of Bucharest, RomaniaDeveloping AI Toolkits for the Remote Monitoring of Patients with PD, MS and Stroke
Adrian GrozaProfessor, Computer Science Dept, Technical University of Cluj-Napoca, RomaniaInterleaving machine learning with reasoning for identifying retinal conditions
Dan CristeaProfessor, Iași branch of the Romanian Academy - Institute of Computer Science, Romania

Bringing the Old Writings More Near Us: Deep Learning in Deciphering Cyrillic Romanian*

*în colaborare cu: Eduard Coman (1),  Andreea Dascălu(1), Claudiu
Marinescu(1), Petru Rebeja(2), Anca Vasilescu(1), Gabriela Haja(3)

(1) Department of Mathematics and Computer Science, “Transilvania”
University of Brașov
(2) Doctoral School of Computer Science, “Alexandru Ioan Cuza”
University of Iași
(3) “Alexandru Philippide” Institute of Philology, Iași branch of the
Romanian Academy

15:30-16:00Coffee Break & Networking
16:00-17:30
Sesiunea 4
 
Moderator: Flavia Micota, West University of Timișoara, Romania
Marius LeordeanuUniversity POLITEHNICA of Bucharest and Institute of Mathematics of the Romanian Academy, RomaniaCloser to the Truth: Unsupervised Learning by finding Consensus among Multiple World Interpretations
Elena BurceanuResearch Scientist, Bitdefender, RomaniaGeneralization properties of deep representations towards trustworthy AI
Gabriel IstrateProfessor, IeAT Institute, Timișoara, University of București

Inteligenta Artificiala de încredere are nevoie de teoria jocurilor

17:30-19:00Networking și discuții cu doctoranzii în jurul posterelor (*)
19:30-21:00Netwoking
12 aprilie 2023
9:00-10:30
Sesiunea 5
 
Moderator: Marius Leordeanu,
University POLITEHNICA of Bucharest and Institute of. Mathematics of the Romanian
Academy, România
Cristina SovianyCEO / Head of R&D, Features Analytics SA, Belgium

AI based industry applications: A journey from cancer detection to market abuse detection 

Detalii

Andrei CostinSenior lecturer, Assistant Professor, Faculty of Information Technology, Univ Jyväskylä, FinlandCybersecurity & AI
Darian OnchișAssociate Professor, Computer Science Dept., West University of Timisoara, Romania

Explainability-driven model improvement for fault diagnosis trustworthiness

Adina Magda FloreaProfessor, University POLITEHNICA of Bucharest, RomaniaUser trust in ambient assisted living systems
10:30-11:30Coffee Break & Networking
11:00-12:30
Sesiunea 6
 
 
Moderator: Viorel Negru, West University of Timișoara, Romania
Marius MironSenior AI Research Scientist, Earth Species Project, Pompeu Fabra University,  SpainFairness and interpretability of ML
Andrei CiorteaAssistant Professor, School of Computer Science, University of St.Gallen, Switzerland

Hypermedia Multi-Agent Systems: Weaving a Web for People and Artificial Agents

Detalii

Alexandra CristeaProfessor, University of Durham, UKBias in AI
12:30-14:00Pauză de prânz & Networking
14:00-16:00

Sesiunea 7

Moderator: Adina Magda Florea, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania

Dezbatere:  „Challenges in Achieving Trustworthy AI in Romania

Trust-AI Workshop Conclusions: „A Look to the Future

19:30-12:00Gala Dinner (KRAFT – Centrul Regional de Afaceri, Blvd. Eroilor de la Tisa nr. 22)
13 aprilie 2023
9:00-10:30Workshop-uri exploratorii. Prezentare concluzii (Aula Magna, UVT)
10:30-11:00Coffe Break
11:00-12:30Sesiune transversală. Prezentarea concluziilor referitoare la viziunea și obiectivele de țară privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea în România: concluzii, aspirații și direcții de acțiune (Aula Magna, UVT)
13:00-17:00Masă tradițională românească. Tradiții din Banat (Cramele Recaș)

Stefan Daniel Achirei

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iași

Human Activity Recognition for Assisted Living
Computer Vision, Machine Learning, Image Processing, Natural Language Processing

Diogen Babuc

Universitatea de Vest din Timișoara

Modele predictive de învățare automată aplicate seturilor de date COVID-19 pentru estimarea riscului de infecție în anumite regiuni geografice
COVID-19, Modele de învățare automată, Evaluarea modelelor, Seturi de date Kaggle, Statistică
Dragos Cristian Costea
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
A Real-time Non-Verbal Chat for Human-AI Interaction 

Florin Condrea

Institute of Mathematics of the Romanian Academy "Simion Stoilow"

Anatomically aware dual-hop learning for pulmonary embolism detection in CT pulmonary angiograms
Medical AI, Deep Learning, Computer Vision

Flavia Costi

Universitatea de Vest din Timișoara

Model de invatare automata pentru diagnoza toracica imbunatatit prin metode de explicabilitate
Deep Learning, Explicability

Radu Flesar

Universitatea de Vest din Timișoara

Patient gait monitoring classification for Parkinson's diseaseArtificial Intelligence, Neural Networks, Image Processing, Signal Processing

Darius Galiș

Universitatea de Vest din Timișoara

An Innovative Approximate Pattern Matching Approach and Its Real-World ApplicationsPattern-matching, Bioinformatics, Cybersecurity, Digital Forensics

Eduard-Florin Hogea

Universitatea de Vest din Timișoara

A Neuro-Symbolic Classifier with Optimized Satisfiability for Monitoring Security Alerts in Network Traffic
neuro-symbolic model; IT alerts; cognitive threat hunting; classifier; Logic Tensor Networks

Alexandru Ionașcu

Universitatea de Vest din Timișoara

Reconstructii 3D. Aplicatii pe video monocular cu transmisiuni sportiveArtificial Intelligence, Neural Networks, Computer Vision, 3D Modeling and Rendering

Vlad Florea

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

A study on training large language models with limited compute
Deep learning, Language models, Attention, Self-supervised learning, Generative models, Natural Language Processing, Large Language Models, Transformer Models, Autoregressive Models

Alina - Elena Marcu

Institute of Mathematics "Simion Stoilow" of the Romanian Academy

Multi-task Learning in Space and Time for Drones using Hypergraph Consensus
Multi-task Learning, Iterative Learning, Hypergraph Consensus, Unsupervised Domain Adaptation, Aerial Scene Understanding

Mihai Masala

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

GEST: the Graph of Events in Space and Time as a Common Representation between Vision and LanguageNLP

Alexandru Munteanu

Universitatea de Vest din Timișoara

National Spatio-Temporal Data Cube
Artificial Intelligence, Remote Sensing, Earth Observation

Andrei Cristian Nica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Evaluating Generalization for Molecule Design
Reinforcement Learning; Machine learning; Drug discovery;

Dan-Teodor Poncu

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Unsupervised Domain Translation using Visual Codebooks
Generative Modelling, Unsupervised Learning, Self-Supervised Learning, Generative Adversarial Networks, Representation Learning, Codebook Learning

Teodora Selea

Universitatea de Vest din Timișoara

Deep Learning for Remote Sensing
Deep Learning; Convolutional Neural Networks; Remote Sensing

Prof. dr.  Adina Magda Florea

Universitatea Politehnică din București

Prof. dr. Viorel Negru

Universitatea de Vest din Timișoara

Prof. dr. Alexandra Cristea

Universitatea Durham

Prof. dr. Radu Timofte

Universitatea Würzburg

Prof. dr. ing. Vasile Manta

Universitatea “Gh. Asachi” din Iași

Conf. dr. Flavia Micota - Reprezentant Alianța Timișoara Universitară (ATU)

Universitatea de Vest din Timișoara

Prof. dr. Sergiu Nedevschi

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

Prof. dr. Marius Leordeanu

Institutul de Matematică al Academiei Române

Dr. Alexandru Sorici

Asociația Română pentru Inteligență Artificială

Sala 048 (parter)

Universitatea de Vest din Timișoara

Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4

300223 Timișoara

Romania

https://www.eta2u.ro/ http://www.terrasigna.com/